call center

นับจำนวนผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราด้วย VCNT สำหรับ Joomla V.2.5

นับจำนวนผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราด้วย VCNT สำหรับ Joomla V.2.5
สำหรับ VCNT เป็นโมดูลสำหรับนับจำนวนผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราว่ามีกี่คน เป็นโมดูลที่ไม่ยุ่งยากครับ มีขนาดเล็กกระทัดลัด สามารถแสดงสถิติการเข้าเว็บไซต์ ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน

 

 

1.ขั้นตอนแรกให้เราไปทำการดาวน์โหลด โมดูลนี้เข้าไปที่ Joomla Externtion Directory แล้วทำการค้นหาชื่อโมดูลครับ กดดาวน์โหลดครับ

 

2. จากนั้น เราก็จะเข้าไปในเว็บไซต์ของผู้ผลิตโมดูลตัวนี้ครับ ให้เราทำการดาวน์โหลด เราสามารถเลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการ ดาวน์โหลดได้หรือคลิก download

 

 

3 เมื่อเราทำการดาวน์โหลดมาแล้ว ให้เราไปที่ Extension Maneger จากนั้นทำการติดตั้ง โดยไปที่ Install ไปที่ Browse เลือกไฟล์ VCNT ที่เราได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นคลิก Upload&Install

 

4. จากนั้นให้เราไปที่ Module Manager ไปหา ดู VCNT ที่เราได้ทำการลงไว้จากนั้น คลิกตรง Status เปลี่ยนจาก disable(สีส้ม) ให้เป็น enable(สีเขียว)

 

5. จากนั้นเราก็คลิกเข้าไปที่ VCNT-Visitorcounter เลยครับมาดูส่วนแรกก่อนนะครับเป็นส่วนของ detail
     -Title เป็นส่วนชื่อของโมดูล เราสามารถเปลี่ยนได้
    -Show Title จะแสดงชื่อ Title ไหม
    -Position ตำแหน่งที่อยู่ของโมดูล
    -Status จะให้โมดูลแสดงหรือไม่ ถ้า Published แสดงว่า โมดูลนี้แสดงอยู่

 

6.ใน Menu Assignment เป็นการเอา Module ไปนำเสนอในหน้าเว็บของเราโดย Menu Module Assignment นั้น ดังรูปที่ 6
    - On all pages = ให้ Module แสดงหน้า page ทั้งหมด    
    - No page = ไม่ให้แสดงหน้าไหนเลย
    - Only on the page selected = แสดงหน้าเฉพาะ ที่เราเลือก
    - On all pages except those selected =ถ้าเราเลือกหน้าไหนก็ตาม หน้านั้นจะไม่แสดงใน page ที่ได้เลือกไว้
ในที่นี้ผมเลือกให้แสดงทางหน้า Home อย่างเดียว

 

7.ถัดมานะครับเป็น basic การตั้งค่าของ โมดูลครับ
    - Show Today แสดง/ไม่แสดง สถิติของวันนี้
    - Today (optional) ข้อความที่ใช้แสดงสถิติของวันนี้ ถ้าเราไม่ได้ใส่ค่าดั้งเดิมของโมดูลคือ Today
    - Show Yesterday แสดง/ไม่แสดง สถิติของเมื่อวาน
    - Yesterday (optional) ข้อความที่ใช้แสดงสถิติของเมื่อวาน ถ้าเราไม่ได้ใส่ค่าดั้งเดิมของโมดูลคือ Yesterday
    - Show Week แสดง/ไม่แสดง สถิติของสัปดาห์นี้
    - Week (optional) ข้อความที่ใช้แสดงสถิติของสัปดาห์นี้ ถ้าเราไม่ได้ใส่ค่าดั้งเดิมของโมดูลคือ Week
    - Show Mouth แสดง/ไม่แสดง สถิติของเดือนนี้
    - Mouth (optional) ข้อความที่ใช้แสดงสถิติของเดือนนี้ ถ้าเราไม่ได้ใส่ค่าดั้งเดิมของโมดูลคือ Mouth
    - Show All แสดง/ไม่แสดง สถิติทั้งหมด
    - Preset Counter กำหนดจำนวนที่ต้องการให้เริ่มนับ
    - Show: Who is online ? แสดง/ไม่แสดง ชื่อบุคคลที่กำลังออนไลน์

 

8. เมื่อเราปรับส่วนของที่เรา config เสร็จแล้ว เราก็ทำการ Save&close ไป โมดูลเราก็จะขึ้นมาหน้าเว็บดังรูปครับ


  

↑ Top