call center

โมดูลแสดงข่าวสาร+บทความในหน้าแรกของเว็บไซต์ด้วย MiniFrontpage

สร้างกรอบเล็กๆ ด้วย Mini Frontpage เป็นโมดูลที่ปรับแต่งหน้าแรกที่เป็นที่นิยมมาก ให้เห็นข่าวสารหรือบทความ สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย ด้วย Css ดั้งนั้น ผู้ใช้งานก็ควรจะมีพื้นฐานของ Css ด้วยจะได้ปรับแต่ง Mini Frontpage ได้อย่างสวยงาม

 

 

 

เรามาดูขั้นตอน ตั้งแต่การติดตั้ง จนถึงการนำมาใช้งานเลยครับ

 

1. ให้คุณไปดาวโหลด์ไฟล์มาก่อน โดยไฟล์ MiniFrontpage นั้นจะอยู่ในค่ายชื่อ TemplatePlazza Team สามารถดาวโหลดได้ทางลิงค์นี้ครับ MiniFrontPage Download

 

2.หน้าสมัครสมาชิกของ TemplatePlazza Team ต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะดาวโหลดได้ครับ

 

3.เมื่อดาวโหลดมาเสร็จแล้ว ติดตั้งโมดูล โดยเข้าไปที่เมนู Extensions เลือกเมนูย่อย Install/Uninstall

4.เมื่อ Install successfully ให้ไปที่ Module manager แล้วไปค้นหาตัวที่เราได้ลงไว้คือ Mini ForntPage แล้วทำการ enable เนื่องจากมัน Disable ไว้ (เมื่อ enable จะเป็นสีเขียว)

 

5.ในหน้าจอ Detail ของ mini FrontPage จะมีรายละเอียดดังนี้


         1. Title = ชื่อรายการเมนู
 
         2. Show title = เราต้องการจะแสดงรายการเมนูหรือไม่ ถ้าจะแสดงให้ show ถ้าไม่ต้องการแสดง ให้ Hide
 
         3. Position = คือตำแหน่งที่เราจะให้แสดงในส่วนไหนของ template
 
         4. Status = เป็นสถานะของ Module
 
                - Published: เผยแพร่
 
                - Unpublished: ไม่เผยแพร่
 
                - Trashed: เก็บเข้าถังขยะ (ชั่วคราว)
 
       5. Access = ระดับผู้ใช้งานที่สามารถเข้าถึง Mini FrontPage ในหมวดนี้

 6.ใน Menu Assignment เป็นการเอา Module ไปนำเสนอในหน้าเว็ปของเราโดย Menu Module Assignment นั้น


      1.On all pages = ให้ Module แสดงหน้า page ทั้งหมด
 
      2.No page = ไม่ให้แสดงหน้าไหนเลย
 
      3.Only on the page selected = แสดงหน้าเฉพาะ ที่เราเลือก
 
      4.On all pages except those selected =ถ้าเราเลือกหน้าไหนก็ตาม หน้านั้นจะไม่แสดงใน page ที่ได้เลือกไว้

7.ในส่วนของ General Optionsนั้นมีส่วนสำคัญในการปรับ Option ในการแสดงผลของ Mini Frontpage ซึ่งเราจะยกตัวอย่างที่สำคัญๆมาครับ

ส่วนที่ 1

      1.Layout Type คือ เป็นประเภทจัดรูปแบบของข่าวสารที่แสดงในหน้าจอ ยกตัวอย่างเช่น แสดงแบบ เลื่อนซ้าย ขวา

      2.เป็นส่วนการกำหนดส่วนของการให้แสดงของModule

           - Number of Columns คือ จำนวนคอลัมน์ที่จะแสดง

           - Number of Rows คือ จำนวนแถวที่ทำการแสดง

           - Number of tabs คือ จำนวน Tabs ตัวที่ทำการเลื่อนว่าจะมีกี่ Tabs

           - Number of Articles คือ จำนวน บทความที่จะนำมาแสดง

      3.Choose Category คือ เลือกหมวดหมู่บทความที่จะมาแสดงใน Mini FrontPage

   

ส่วนที่ 2

 

      4. Orderby คือ การเรียงลำดับของบทความ

      5. Limit Introtext คือ บทความที่จะแสดงบนกล่องของ Mini Frontpage โดยสามารถปรับให้แสดงว่าจะโชว์กี่ตัวอักษร

      6. Featured Articles คือบทความที่ต้องการจะแนะนำ ในที่นี้เลือกเป็น Show

      7. Show Category Title คือ จะเป็นการโชว์หมวดหมู่หรือไม่ ถ้าใช้ เลือก show ถ้าไม่ใช้ เลือก Hide

      8. Category Chars limit คือ เป็นการกำหนดจำนวนตัวอักษรของหมวดหมู่ที่แสดงบนกล่อง Mini Frontpage

      9. Display Article title คือ จะให้แสดงหัวข้อข่าวหรือไม่ถ้าใช้ เลือก show ถ้าไม่ใช้ เลือก Hide

     10. Link Title คือ จะให้แสดงหัวข้อ linkหรือไม่ถ้าใช้ เลือก show ถ้าไม่ใช้ เลือก Hide

 

 

ส่วนที่ 3

      11. Date of Articles คือ จะให้แสดงวันที่บทความหรือไม่ ถ้าใช้ เลือก show ถ้าไม่ใช้ เลือก Hide

      12. Show Thumbnails คือ แสดงรูปบนกล่องข้อความหรือไม่ ถ้าใช้ เลือก show ถ้าไม่ใช้ เลือก Hide

      13. Thumbnail Alignment คือ การจัดรูปภาพว่าจะให้อยู่ซ้ายขวาของกล่องข้อความ

      14. Thumbnail Image Width คือ จัดการความกว้างของภาพ

      15. Thumbnail Image height คือ จัดการความสูงของภาพ

      16. Thumbnail Position คือ ตำแหน่งของภาพที่จะแสดง

 

 

8.แล้วพอมา view site ของเราก็จะมี กล่องข่าว เล็กๆ อยู่หน้าเว็ปแล้วละครับ และนี้คือตัวอย่างของ Mini Forntpage แบบแต่งต่างกันแล้วแต่จะตกแต่งตามใจชอบเลยครับดังรูปที่ 10

       โดยรูป ก นั้นผมให้ module Number of Columns=1, Number of Rows=1, Number of tabs=1และให้โชว์แต่หัวข้อและสามารถลิงค์ได้โดยปรับ Layout Type เป็นแบบ เลือกซ้ายไปขวา

       ส่วนรูป ข นั้นผมปรับให้ module module Number of Columns=2, Number of Rows=1, Number of tabs=1และให้โชว์แต่หัวข้อและสามารถลิงค์ได้โดยปรับ Layout Type เป็นแบบ เลือกบนลงล่าง

       ส่วนรูป ค นั้นผมปรับเหมือนรูป 10 ข แต่ให้โชว์วันที่ด้วยครับ และ Thumbnail Alignment= Right, Thumbnail Position= Before title/category

        รูป ง นั้นผมปรับเหมือนรูป 10 ค แต่เพิ่ม Limit Introtext=0 เพราะฉะนั้นบทความจะไม่โชว์แต่จะโชว์หัวข้อแทน แล้วเพิ่ม Readmore Text=อ่านต่อ  จะเห็นได้ว่ามีคำว่าอ่านต่ออยู่ท้ายบทความแต่ละบทความ

 

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

 

 

 

3.      

 

 

3.       

 


 

↑ Top