call center

หลักสูตร Joomla Basic

หลักสูตรสอน Joomla ขั้นพื้นฐาน ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการออกแบบและ บริหารจัดการเว็บไซต์อยู่มากมาย จูมล่าเป็นอีกระบบหนึ่ง ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ ด้วยความง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งยังมี โปรแกรมเสริม (Extensions) มากกว่า 10,000 โปรแกรม ครอบคลุมทุกความต้องการได้ทุกรูปแบบ ของการสร้างเว็บไซต์ หลักสูตรนี้ทางทีมงานได้รวบรวมเนื้อหา และใจความสำคัญในการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla เข้าไว้ด้วยกันโดยใช้เวลา 2 วันในการอบรม คอร์สนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยจูมล่า ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นที่สามารถจัดทำเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง

make-web-joomla

หลักสูตร Joomla Basic ทางบริษัทได้ออกแบบหลักสูตรนี้มาเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการนำเอา CMS Joomla ไปทำเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง เนื่องด้วยทางบริษัทของเราเป็นบริษัทที่รับทำเว็บไซต์ด้วย Joomla จึงมีความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla เป็นอย่างดี ทีมงานได้เรียบเรียงขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Step by Step สอนเน้นทำความเข้าใจและการนำเอาไปประยุกต์ใช้งาน การเรียนจะเป็นลักษณะ Work Shop ทำไปพร้อมๆกัน ถ้ามีปัญหาสามารถถามผู้สอน หรือผู้ช่วยสอนได้ทันที ผู้ที่เข้าเรียนจะได้เรียนถึงรายละเอียดต่างๆของ Joomla เช่น การจัดการข้อมูล , การจัดวาง Layout, การทำ Image Gallery หรือการแทรกรูปและ Flash, การแสดง Clip VDO ที่หน้าเว็บไซต์, การสร้างเว็บบอร์ดและการเชื่อมต่อกับระบบ Social Network เช่น Facebook หรือ Twitter การสร้างหน้าสินค้า และ แบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ หลังจากที่ได้เรียนเทคนิคต่างๆในการทำเว็บไซต์แล้วในวันที่ 2 ของการอบรมผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการตกแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ การเปลี่ยน Template และการแก้ไข Template รวมถึงการ เปลี่ยน Logo, Theme สี อีกด้วย หลังจากที่อบรมเสร็จแล้วทางบริษัทจะออกใบประกาศนียบัตรให้สำหรับผู้ที่นำผลงานกลับมาส่ง

การประยุกต์ใช้ CMS ในวงการต่างๆ ระบบ CMS สามารถนำมาประยุกต์ในงานต่างๆ หลากหลาย ตัวอย่างการนำซอฟต์แวร์ CMS มาประยุกต์ใช้งาน อาทิเช่น

 • การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ธุรกิจบันเทิง หนังสือพิมพ์ การเงิน การธนาคาร หุ้นและการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ งานบุคคล งานประมูล สถานที่ท่องเที่ยว งานให้บริการลูกค้า
 • การนำ CMS มาใช้ในหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น งานข่าว งานประชาสัมพันธ์ การนำเสนองานต่างๆ ขององค์กร
 • การใช้ CMS สร้างไซต์ ส่วนตัว ชมรม สมาคม สมาพันธ์ โดยวิธีการแบ่งงานกันทำ เป็นส่วนๆ ทำให้เกิดความสามัคคี ทำให้มีการทำงานเป็นทีมเวิร์คมากยิ่งขึ้น
 • การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP กำลังได้รับความนิยมสูง
 • การนำ CMS มาใช้แทนโปรแกรมลิขสิทธิ์ อื่นๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการพัฒนา
 • การใช้ CMS ทำเป็น Intranet Web Site เพื่อสร้างเว็บไซต์ภายในองค์กร

เนื้อหาสำหรับหลักสูตร Joomla Basic (เพิ่มเนื้อหาใหม่ให้เข้มข้นมากขึ้นครอบคลุม Joomla! 3.2 เวอร์ชั่นล่าสุด)

Session 1 : ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Joomla!

 • ทำความเข้าใจถึงระบบ Open Source
 • ทำความรู้จักกับ CMS (Content Management System) จากค่ายต่างๆ
  - Joomla
  - Drupal
  - Wordpress
  - Typo3
 • CMS Trends สถิติการใช้งาน CMS
 • เหตุผลที่ควรเลือกใช้ Joomla
 • แนะนำ Joomla! CMS
 • การประยุกต์ใช้ Joomla! กับงานประเภทต่างๆ
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Joomla! Extension เช่น Component, Module, Plug-in
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Joomla Template
 • โครงสร้างไฟล์ของ Joomla

Session 2 : เตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla!

 • การจำลองเครื่องพีซีเป็น Web Server ด้วย XAMPP 
 • การสร้างฐานข้อมูลด้วย PHPMyAdmin
 • การติดตั้ง Joomla! 3.2.x แบบ Step-by-Step
 • การตั้งค่า Configuration ต่างๆ และการปรับสภาพแวดล้อมเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับงาน
  - Site
  - System & User Setting
  - Server & Permission Folder

Session 3 : ทำความเข้าใจกับ Joomla! Extension และการติดตั้ง Extensions

 • เรียนรู้หลักการทำงานของ Joomla! Extensions รุ่นต่างๆ
  - 2.x Native
  - 3.x Native
 • การเลือก Extension ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
  - Free Extension
  - Commercial Extensions
 • เรียนรู้หลักการติดตั้ง Component, Module, Plugin ในแบบต่างๆ
 • รวบรวมเทคนิคการแก้ปัญหาในระหว่างการติดตั้ง Joomla! Extensions
  - การปรับขนาด Memory ในไฟลล์ php.ini เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการติดตั้งไม่ผ่าน
  - การติดตั้ง Extension ผ่านทาง Folder
 • การติดตั้งภาษาต่าง ๆ
 • การติดตั้ง และการใช้งาน Phoca Gallery (Extension จัดการรูปภาพ) คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
 • การทำ Slide Show ที่หน้าเว็บด้วย คลิ๊กเพื่อชมตัวอย่าง
 • การใส่ Flash หรือรูปภาพไสลด์ ที่หน้าเว็บด้วย Simple Image Holder
 • การติดตั้ง และการใช้งาน XMAP (Extension ทำ Sitemap)
 • ติดตั้งและปรับแต่ง Module
  - การแสดงข่าวสารล่าสุด
  - การแสดงบทความที่ถูกอ่านมากที่สุด
  - การใช้งาน Custom HTML Module
  - การแสดง Facebook Like Box

Session 4 : เรียนรู้การสร้างเนื้อหาในเว็บไซต์ Joomla!  แบบ Step-by-Step

 • เรียนรู้เทคนิคการเขียนแผนที่เว็บไซต์ (Sitemap) สำหรับ Joomla! ด้วยโปรแกรม Mild Map
 • การจัดการ Category แบบหลายชั้น
 • การจัดการ Content Item (เนื้อหาเว็บไซต์, ข่าว, บทความ)
 • การจัดการ Featured Articles
 • การใช้งาน Editor
  -  การอัพโหลดรูปภาพ (Upload Picture)
  -  การใส่ไฟล์แฟลช (Insert Flash)
  -  การใส่ไฟล์เสียง  (Insert File MP3)
  -  การแทรก VDO ใน Content
  -  การใส่ Photo Gallery แบบ Light Box ใน Content
 • การจัดการ Media Manager
 • การใช้งาน Typography

Session 5 : การสร้างและการจัดการเมนู

 • หลักการเลือกสร้างเมนูในแบบต่างๆ
 • การสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปสู่เนื้อหาที่สร้างไว้
 • การสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปสู่เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่ย่อย
 • การสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปสู่เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่หลัก
 • การสร้างเมนูให้ลิงค์ไปยัง Component ต่างๆ
 • การตั้งค่ามาตรฐานในการแสดงเนื้อหา เช่น  Author, Date, Time, Email, Send to Friend, PDF 
 • การกำหนด Column & Rows ที่ใช้แสดงบทความ

Session 6 : การจัดการกับระบบสมาชิกและการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์

 • การสร้าง User Group
 • กลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
 • การเพิ่มสมาชิก
 • การกำหนดสิทธิ์ให้กับสมาชิก (Access Level)

Session 7 : ทำความเข้าใจกับ Joomla! Templates

 • เรียนรู้โครงสร้างของ Joomla! Template
 • ทำความเข้าใจเรื่อง Module Position และการกำหนดการแสดงที่หน้าต่างๆ
 • เทคนิคการแก้ไข Logo และการปรับแต่ง Style Sheet CSS
 • การเปลี่ยน Header ให้เป็น Flash
 • เทคนิคการแก้ไข Template ได้ดั่งใจ
 • การติดตั้ง Joomla! Template
 • การเปลี่ยน Template
 • การเปลี่ยน Template ไปตามเมนูต่างๆ

Session 8 : เรียนรู้การใช้งาน Tools ของ Joomla!

 • การใช้งาน Global Check-In
 • การใช้งาน Cache Manager
 • การ Clean Cache
 • การใช้งาน Private Messaging
 • การใช้งาน Mass Mail

Session 9 : การทำ SEO Support, URL Friendly

 • เทคนิคการปรับแต่ง SEO ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 • ทำความเข้าใจกับไฟล์ .htaccess
 • การปรับแต่งให้ Joomla รองรับการทำงาน URL Friendly

Session 10 : การ Backup  Joomla ด้วย Akeeba Backup และ Upload Joomla! ขึ้นสู่ Host จริง

 • ในขั้นตอนสุดท้ายนี้เราจะให้นักเรียนทุกคนทำการ Upload เว็บไซต์ไปบนโฮสจริงของบริษัท
 • การเลือก Hosting ให้เหมาะสมกับ Joomla
 • การใช้งานโปรแกรม FTP เบื้องต้นด้วย Filezilla
 • การใช้งาน PHP MyAdmin
 • การใช้งาน Extension Akeeba Backup เพื่อ Backup Joomla และเตรียมไฟลล์ก่อนที่จะ Upload ขึ้นสู่โฮสจริง
 • การติดตั้งเว็บไซต์ Joomla ที่ทำเสร็จแล้วบนโฮสจริงและ การตรวจเช็คค่าต่างๆจาก Server 
 • การแก้ไขค่า Permission ต่างๆบนโฮสจริง
 • การอัพเกรด Joomla ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่

Session 11 : วิธีการ Upgrade Joomla! 3.2
Session 12 : รวมเทคนิดต่างๆในการใช้งาน และ ถาม-ตอบ

วิทยากร
ทีมพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
เจ้าของเว็บไซต์ http://www.i-creativeweb.com , http://www.professional-wordpress.com

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าอบรม  3,900 บาท (ราคายังไม่รวม Vat 7%)


รับอบรม รอบละ 10 ท่าน เท่านั้น
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมมาที่ 0 2462 5593 หรือ สแกนและส่งไฟล์มาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

ราคานี้รวม :

 • - บริการอาหารกลางวัน
 • - Coffee Break
 • - แถมฟรีคู่มือสรุปการติดตั้ง Joomla! 3.2 และใช้งาน Extensions ต่างๆอย่างละเอียด
 • - Joomla e-Book
 • - CD Joomla รวบรวม  Template และ Extensions ที่พร้อมใช้งาน

วิธีการชำระเงิน

ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท
ชื่อบัญชี: บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด

เลขที่บัญชี : 035-2-05877-9

e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกส์หลักฐานการชำระเงินมาที่ 0 2462 5593 หรือ Scan แล้วส่งมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าอบรม

 • ใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่ทำผลงานมาส่ง
 • Hosting และ Domain จาก i-CreativeWeb.com ในราคาพิเศษ
 • สำหรับนักเรียนเก่าสามารถรับส่วนลด 5% ในการสมัครเรียนคอร์สอื่นๆ

เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าอบรม

 • การชำระเงิน :  ผู้เข้าอบรมต้องชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันอบรม เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ในกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินได้ตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ ผู้เข้าอบรมสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าอบรม
 • กรณีต้องการยกเลิก : ผู้เข้าอบรมมีมีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการอบรม หลังจากที่ได้ชำระค่าอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 7 วัน 
      -  หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรม 7 วัน จะได้รับคืนค่าอบรม 50% (เนื่องจากเกิดค่าดำเนินการ)
      -  หากแจ้งยกเลิกในวันอบรมหรือหลังวันอบรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าอบรม 
 • กรณีไม่สามารถเข้าอบรม
      -  หากเข้าอบรมไม่สามารถมาอบรมในวันดังกล่าวได้ ผู้เข้าอบรมจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรแจ้ง ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 3 วัน หากท่านไม่ได้แจ้ง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
      -  ผู้เข้าอบรมสามารถเลื่อนวันอบรมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน  มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์  และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าอบรม

หมายเหตุ :

        -  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกวันอบรม หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 4 คน ผู้เข้าอบรมสามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวน หากไม่สามารถมาอบรมในครั้งถัดไปได้ (ทางบริษัทจะทำเรื่องคืนเงินภายใน 3 วันทำการ)  
        -  ผู้เข้าอบรมจะต้องนำ Notebook มาใช้ในการอบรมเพื่อประโยชน์ต่อการนำไปประยกุต์ใช้งานต่อ หรือถ้าต้องการให้ทางเราจัดหาให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 300 บาท/1 เครื่อง
        - หากต้องการให้ทางเราหาที่พักให้กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าฝ่ายฝึกอบรมก่อนล่วงหน้าวันอบรม

คำถามที่พบบ่อย

 • จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพื่อทำเว็บไซต์มาก่อนด้วยหรือไม่ ?
  ตอบ. ไม่จำเป็นครับเราจะเริ่มติดตั้งพร้อมๆกันในช่วงเช้าของวันแรก
 • ถ้าเรียนจบไปแล้วต้องการจะสอบถามได้หรือไม่ ?
  ตอบ. ได้ครับสามารถเมลล์มาสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หล้งจากนั้นทางทีมงานจะรีบตอบกลับไปครับ
 • ถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานในการทำเว็บมาก่อนเลยสามารถเข้าเรียนได้หรือไม่ ?
  ตอบ. สามารถเข้าเรียนได้ครับ เพราะเราก็จะสอนตั้งแต่เบื้องต้น ไปจนถึงขั้นสูงแบบ Step by Step ขอให้มีความตั้งใจที่จะศึกษาจริงๆก็พอ รับรองว่าสามารถทำได้
 • ไม่ได้ทบทวนมานานจนลืมไปแล้วสามารถกลับมาเรียนได้ใหม และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?
  ตอบ. สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ครับโดยทีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท (แต่ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าทีก่อนล่วงหน้า 7 วันนะครับ)
 • ถ้าต้องการให้ทางวิทยากรเข้าไปสอนที่หน่วยงานได้ใหมครับ ?
  ตอบ. ได้ครับทางทีมงานสามารถเดินทางไปสอนได้ทั้งใน ก.ท.ม และต่างจังหวัดครับ

 

Joomla Basic

แถมพรีคู่มือสรุปการติดตั้ง Joomla! 3.2 และใช้งาน Extensions ต่างๆอย่างละเอียด

ทำเว็บ joomla,เรียน joomla,สอน joomla,อบรม joomla,เรียนจูมล่า,สอนจูมล่า,อบรมจูมล่า,เรียน joomla,สอน joomla,อบรม joomla,อบรมการใช้งาน joomla แบบมืออาชีพ,อบรม joomla 2554,joomla template,joomla flash,อบรมคอมพิวเตอร์,training joomla,joomla training,การใช้ joomla,คู่มือ joomla,โปรแกรม joomla,การใช้งาน joomla,เว็บไซต์ joomla,วิธีใช้ joomla,สร้างเว็บ joomla,ทําเว็บ joomla

Copyright © 2012 AT Creative Solutions Co.,Ltd All rights reserved. Design by i-creativeweb.com
เรียนทำเว็บไซต์ จูมล่า คอร์สอบรม joomla หลักสูตรสมบูรณ์แบบ สอน joomla เน้นใช้งานได้จริง เรียน joomla เข้าใจง่าย โดยผู้สอนมืออาชีพ

Google+ : My Profile

↑ Top