call center

รับทำระบบอินทราเน็ต Joomla

Joomla นั้นเป็นระบบ CMS ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำระบบ Intranet โดยที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาระบบ อินทราเน็ต ให้กับหลายๆหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนต่างก็พึงพอใจในการใช้งาน เนื่องจาก Joomla มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหน้าตาที่ยืดหยุ่นและสวยงาม, หรือจะเป็นประเด็นทางด้านเทคนิคอย่างเช่นการการจัดการผู้ใช้ (Users) ที่ Joomla นั้นสามารถที่จะ Sync กับ LDAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การจัดการผู้ใช้อยู่ที่จุดเดียว ส่วน Apps ต่างๆนั้นก็มีให้เลือกใช้อยู่มากมายอย่างเช่น

 

ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์อินทราเน็ต Joomla

p61 p62 p63
p64  km fiet kmutt
↑ Top