call center

วิธีการชำระเงินแบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

สามารถ ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ได้จากเลขที่บัญชีด้านล่างนี้
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกส์หลักฐานการชำระเงินมาที่ 0 2462 5593  หรือ Scan แล้วส่งมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท
ชื่อบัญชี: บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด

เลขที่บัญชี : 035-2-05877-9

รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อผู้เสียภาษี : บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
90/28 หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 0 5 5 5 2 0 7 6 1 8 3

โปรดนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามองค์กร 3% หรือ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1% มาในวันอบรมทางบริษัืทจะส่งใบเสร็จและ ใบกำกับภาษีให้กับท่าน เมื่อได้รับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกส์หลักฐานการชำระเงินมาที่ 0 2462 5593 หรือ Scan แล้วส่งมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิธีการชำระเงินผ่านทาง Paypal หรือ Paysbuy

เลือกชำระผ่านระบบ PaySbuy ระบุที่อยู่อีเมล์ผู้รับ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. บวกค่าธรรมเนียม 4.5%

เลือกชำระผ่านระบบ PayPal ระบุที่อยู่อีเมล์ผู้รับ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. บวกค่าธรรมเนียม 3%+0.3 USD

Copyright © 2012 AT Creative Solutions Co.,Ltd All rights reserved. Design by i-creativeweb.com
เรียนทำเว็บไซต์ จูมล่า คอร์สอบรม joomla หลักสูตรสมบูรณ์แบบ สอน joomla เน้นใช้งานได้จริง เรียน joomla เข้าใจง่าย โดยผู้สอนมืออาชีพ

Google+ : My Profile

↑ Top